Zebra prý nikdy nemůže změnit své pruhy

To je staré pořekadlo, které je navíc ze zcela očividných důvodů, jistě pravdivé. Jedná se o vyjádření toho, že některé věci v našem životě prostě a jednoduše nemůžeme změnit, i kdybychom si to moc přáli. Existují však ještě mnohé další sféry, v nichž se naše angažovanost projevuje právě tím, že v nich dochází k námi požadovaným a vytouženým změnám, ať již za využití menšího či většího úsilí.

To ovšem u námi nabízených vzorů neplatí

Naše kryty na telefony jsou nabízené též ve zvířecích potiscích a vzorech a s jejich užíváním je, na rozdíl od zebry samotné, spojena i ta výhoda, že lze užité pruhy či jiný desing jednoduše vyměnit za jiný. Zakoupením nabízených produktů se tedy k ničemu nezavazujete. Vždy je ve Vaší moci provedenou změnu zacílit jiným směrem.